Savjeti

Deset osnovnih obilježja tradicionalne mediteranske prehrane

Mediteranska prehrana prepoznata je kao zlatni standard pravilne prehrane s obzirom na to da su otkriveni mnogobrojni povoljni efekti takve prehrane na zdravlje. Takva, tradicionalna mediteranska prehrana postala je sinonim za zdravu prehranu. Istaknuti prehrambeni model vrlo je primjeren za populaciju zapadne kulture, koja želi promijeniti svoje prehrambene navike na kvalitetan način bez posljedica za zdravlje.

Deset savjeta za pomoć u normalnom funkcioniranju probavnog sistema

Probava je vrlo složen proces koji se događa pod uticajem mnogobrojnih enzima i hormona. U našim crijevima je milijarda dobrih bakterija koje su zadužene i za ravnotežu u probavnom sistemu, a zahvaljujući njima i uravnoteženoj prehrani, moguće je osigurati optimalnu opskrbljenost hranjivim materijama.

Krstobolja – bolest savremenog doba

Krstobolja je nakon obične prehlade jedan od najčešćih razloga posjeta doktoru porodične medicine. Bol u donjem dijelu leđa ili krstobolja može se javiti u bilo kojoj životnoj dobi, ali je najčešća od 35. do 55. godine, podjednako kod oba spola. Bolove u leđima moguće je spriječiti redovnom tjelovježbom koja ne mora neophodno uključivati odlazak u teretanu nego se preporučuju aktivnosti koje će omogućiti čvrstoću i stabilnost mišića kao što su ples, joga, pilates i sl.

Deset savjeta za „razgibavanje” mozga

Kao i kad je riječ o drugim kognitivnim sposobnostima, tako i za pamćenje vrijedi pravilo da će se duže održati ako se njime koristimo, tj. ako ga uvježbavamo, odnosno ostanemo mentalno aktivni. Zato je tzv. brain fitness iznimno važan.