Osnovne informacije

Salvus BH d.o.o 

Tesanjska 24a
71000 Sarajevo
ID broj : 4201482410006
PDV broj: 201482410006
Transakcijski račun: 1610000081280094 Raiffeisen bank
IBAN: BA391610000081280094
SWIFT: RZBABA2S

Temeljni kapital 11.630.000,00 kn uplaćen u cijelosti