Zaštita privatnosti

Zaštita vaše privatnosti veoma nam je važna. Prikupljaćemo podatke o identitetu osoba (ime i prezime, broj telefona ili adresa e-pošte) samo ako su nam dostavljeni dobrovoljno.

Te podatke ćemo koristiti da bismo ispunili vaše zahteve za informacije, bolje razumeli vaše potrebe i povremeno stupali u kontakt sa vama i obaveštavali vas o našim proizvodima i uslugama koje bi vas mogle zanimati. Ako takva obaveštenja ne želite da primate, obavestite nas o tome e-poštom ili telefonom. Čuvaćemo i poštovati vaše lične podatke. Izričito izjavljujemo da Salvus International d.o.o. neće prodavati vaše lične podatke, koristiti ih na bilo koji drugi način osim navedenog, niti ih prenositi trećim stranama bez vašeg odobrenja. Sve promene politike zaštite privatnosti biće pravovremeno objavljene na ovom veb-sajtu ili će vam postati dostupne na drugi prikladan način. Pored toga, u svakom trenutku ćete imati mogućnost da nas upozorite ako ne želite da koristimo vaše podatke. U svakom trenutku imate pravo da od nas zatražite pristup ličnim podacima, njihove ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade. Imate pravo i da uložite prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka. Pristanak za obradu podataka možete povući u bilo kom trenutku.
Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka i ostvarivanjem prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem e-pošte: dpo@salvushealth.com. Ako posumnjate na povredu u postupku obrade podataka, imate pravo da podnesete pritužbu agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Salvus International d.o.o. zadržava pravo na izmene sadržaja ovog veb-sajta, u bilo kom trenutku i iz bilo kojih razloga, bez prethodnog obaveštenja, i isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih izmena.