Osnovne informacije

Salvus International doo, ul. Dobanovačka 56

11080 Zemun, Beograd

PIB 106291381

Matični broj : 20571764 

Račun 265163031000522460 Raiffeisenbank