Uslovi korišćenja i pravne napomene

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo saopštenje, u kome su navedeni naši uslovi poslovanja i pravila privatnosti. Pristupom ovim veb-sajtovima prihvatate sve rizike koji mogu nastati njihovim korišćenjem.

Ovaj veb-sajt sadrži opšte informacije o mnogim temama, proizvodima i uslugama u vezi sa zaštitom zdravlja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih saveta ili uputstava o upotrebi pojedinih proizvoda, niti predstavljanje pojedinih proizvoda. Ovaj veb-sajt ne sadrži potpune medicinske informacije i predstavlja dopunu, a ne zamenu, za stručnu procenu medicinskog osoblja koje se brine o pacijentu pa ga ne treba shvatiti kao preporuku za bilo kakav program lečenja. Informacije na ovom veb-sajtu nijedan pacijent ne bi trebalo da koristi za dijagnostikovanje, odnosno lečenje, zdravstvenog problema ili bolesti bez konsultacija sa kvalifikovanim medicinskim osobljem. Za specifične savete i uputstva o proizvodima i uslugama koji se pominju na ovom veb-sajtu obratite se direktno medicinskim izvorima, medicinskom ili farmaceutskom osoblju, kao i telima koja izdaju rešenja o stavljanju lekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

Kompanija Salvus International d.o.o. će učiniti sve što može kako bi informacije na ovom veb-sajtu bile tačne, pravovremene i precizne, ali ne daje nikakve garancije o tačnosti ili potpunosti podataka. Salvus International d.o.o. ovim isključuje svoju odgovornost za eventualnu netačnost informacija, kao i za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu koja proistekne, ili bi mogla proisteći, iz pristupa ovom veb-sajtu, kao i korišćenju ili nemogućnosti korišćenja ovog veb-sajta. Svi korisnici su saglasni da lično snose svaki rizik u vezi sa pristupom sadržaju ovog veb-sajta i korišćenjem tog sadržaja.

Ovaj veb-sajt sadrži i informacije trećih strana, kao i hiperveze ka drugim sajtovima na internetu nad kojima Salvus International d.o.o. nema nikakav nadzor. Takve informacije su obeležene na odgovarajući način. Ovaj veb -sajt ćete napustiti koristeći se navedenim hipervezama i tekstovima. Salvus International d.o.o. nema nadzor nad tim sajtovima, njihovim sadržajem, tačnošću ili bezbednošću, i ne daje nikakve garancije o tačnosti informacija ili drugim karakteristikama takvih sajtova, niti preuzima odgovornost za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu štetu koja bi mogla proisteći iz pristupa tim veb-sajtovima i korišćenju tih veb-sajtova. Svi korisnici ovog veb-sajta saglasni su da takve (treće) sajtove koriste na sopstvenu odgovornost.

Sadržaj i dokumenti objavljeni na ovom veb-sajtu ne smeju se kopirati, osim ako služe kao kopije za nekomercijalnu i ličnu upotrebu. Uz poštovanje navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, kao svih ograničenja koja su na ovom veb-sajtu navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukovanje ili distribuiranje informacija sa ovog veb-sajta dozvoljeno je samo uz izričito odobrenje kompanije Salvus International d.o.o. Žig "M.E.V. Feller" i proizvodi obuhvaćeni istim žigom našeg društva zaštićeni su i registrovani u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o žigu i Međunarodnom klasifikacijom proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija), i međunarodno su registrovani i zaštićeni u skladu sa Madridskim sporazumom o međunarodnoj zaštiti žigova i pripadajućem Protokolu. 

Zaštita vaše privatnosti veoma nam je važna. Prikupljaćemo podatke o identitetu osoba (ime i prezime, broj telefona ili adresa e-pošte) samo ako su nam dostavljeni dobrovoljno.

Te podatke ćemo koristiti da bismo ispunili vaše zahteve za informacije, bolje razumeli vaše potrebe i povremeno stupali u kontakt sa vama i obaveštavali vas o našim proizvodima i uslugama koje bi vas mogle zanimati. Ako takva obaveštenja ne želite da primate, obavestite nas o tome e-poštom ili telefonom. Čuvaćemo i poštovati vaše lične podatke. Izričito izjavljujemo da Salvus International d.o.o. neće prodavati vaše lične podatke, koristiti ih na bilo koji drugi način osim navedenog, niti ih prenositi trećim stranama bez vašeg odobrenja. Sve promene politike zaštite privatnosti biće pravovremeno objavljene na ovom veb-sajtu ili će vam postati dostupne na drugi prikladan način. Pored toga, u svakom trenutku ćete imati mogućnost da nas upozorite ako ne želite da koristimo vaše podatke. U svakom trenutku imate pravo da od nas zatražite pristup ličnim podacima, njihove ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade. Imate pravo i da uložite prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka. Pristanak za obradu podataka možete povući u bilo kom trenutku.
Ako imate pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka i ostvarivanjem prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem e-pošte: dpo@salvushealth.com. Ako posumnjate na povredu u postupku obrade podataka, imate pravo da podnesete pritužbu agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Salvus International d.o.o. zadržava pravo na izmene sadržaja ovog veb-sajta, u bilo kom trenutku i iz bilo kojih razloga, bez prethodnog obaveštenja, i isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih izmena.