RASPORED SAVJETOVANJA

12.7.2024

Besplatna savjetovanja vitaminsko mineralnog statusa održavati će se u sljedećim gradovima:

SARAJEVO
8.07. Juas Centar, 13 - 16h, Maršala Tita 40
15.07. Juas Centar, 13 - 16h, Maršala Tita 40
26.07. Juas Centar, 13 - 16h, Maršala Tita 40
9.07. Juas Stari Grad, 13 - 16h, Fra Grge Martića 2
16.07. Juas Stari Grad, 13 - 16h, Fra Grge Martića 2
25.07. Juas Stari Grad, 13 - 16h, Fra Grge Martića 2
5.07. Juas Ilidža, 9 - 12h, Emira Bogunića Čarlija 15
17.07. Juas Ilidža, 13 - 16h, Emira Bogunića Čarlija 15
5.07. Juas Marijin Dvor, 13 - 16h, Maršala Tita 1
18.07. Juas Marijin Dvor, 13 - 16h, Maršala Tita 1
8.07. Juas Baščaršija, 9 - 12h, Obala Kulina Bana 40
19.07. Juas Baščaršija, 13 - 16h, Obala Kulina Bana 40
10.07. Juas Importanne , 13 - 16h, Zmaja od Bosne 7-7A
19.07. Juaas Importanne, 13 - 16h, Zmaja od Bosne 7-7A
10.07. Juas Dobrinja, 9 - 12h, Salke Lagumdžije 15
23.07. Juas Dobrinja, 13 - 16h, Salke Lagumdžije 15
5.07. Juas Ilijaš, 9 - 12h, Hašima Spahića 23
18.07. Juas Ilijaš, 9 - 12h, Hašima Spahića 23
6.07. Avicena Ugorsko (Vogošća), 11 - 14h, Ugorsko bb
8.07. Avicena Hrasno, 10 - 13h, Aleja Lipa
9.07. Avicena Stup, 10 - 13h, Stupska bb

VLASENICA
10.7. Naj Apoteka, 9 - 15h, Ilije Birčanina 27

BRATUNAC
12.7. Expera 35, 9 - 15h, Svetog Save bb

TUZLA
9.07. Medex pharm, 10 - 13h, Ismeta Mujezinovića 33
10.07. Ibn Sina, 10 - 13h, Ismeta Mujezinovića 29
11.07. Apoteka Durić, 10 - 13h, Maršala Tita 54
13.07. Super apoteka Alma, 12 - 15h, TC Merkator

SAPNA
16.07. Apoteka Dur - Farm, 9 - 12h, Sapna
16.07. Os Farm, 13 - 16h, Slavinovići

ŽIVINICE
17.07. Os Farm, 10 - 13h, Pašage Gogića 36
19.07. Os Farm, 9 - 12h, Simin Han

GORNJE DUBRAVE
22.07. Os Farm, 9:30 - 12:30h, Gornje Dubrave