RASPORED SAVJETOVANJA

5.12.2022

Besplatna savjetovanja vitaminsko mineralnog statusa održavati će se u sljedećim gradovima:

Živinice
8.12. Ibn Sina, 09:30-12:30, Alije Izetbegovića 10, 035/772-623

Lukavac
05.12. Ibn Sina, 10-13h, 25 Novembar bb, 035/553-144
07.12. Os farm, 10-13h, Pašage Đogića 36, 035/234-094

Banovići
08.12. Rose pharm, 13 do 16, ul. 10 Septembar br. 14 Hanke, 061/799-651

Tuzla
6.12. Pharmacom, 13-16h, Alije Izetbegovića 33, Bulevar, 035/206-053
16.12. Os farm, 9-12h, Stara Solana 89, Simin Han, 035/394-249
6.12. Eurofarm Edal, 13-16h, 15. maja bb, TC Brčanska Malta, 035/274-560
12.12. Gradska apoteka Tuzla, 09:30 do 12:30, Branilaca Banovića 49, 035/875-557
16.12. Bela, 13-16h, 25 Novembar bb, 035/775-404
07.12. A-Pharm, 13-16h, Dragodol bb, 035/414-079
10.12. Super apoteka Alma, 12-15h, Mitra Trifunovića Uče - BCC, 035/281-555

Šićki
17.12. Super apoteka Alma, 11 do 14, Šićki bb – TC Bingo, 035/215-841
9.12. Medex pharm, 13-16, Krečanska 5C, Irac, 035/280-161
05.12. Stari grad, 09-14h, Turalibegova 41, 035/258-335
9.12. Ibn Sina, 13-16h, Muftije Efendije Kurta br 1, 035/227-326

Srebrenik
13.12. Ibn Sina, 9-12h, ul Zlatnih Ljiljana, 035/644-151
07.12. Gradska apoteka Tuzla, 13-16h, Soliter bb, 035/252-498
10.11., Super apoteka Alma, 12-15h, Drugog korpusa Armije BiH- Tc Mercator, 035/301-739
7.12. Ibn Sina, 13-16 h, I ulica 55, 035/775-670
09.12. Os farm, 09:30-12:30, Gornje Dubrave bb, 035/814-270
12.12. Ibn Sina, 13-16, Alije Izetbegovića 18, 035/773-855

Gradačac
26.12. Medic life, 13-16h, Sarajevska bb, TC Bingo, 062/723-965

Lukavac
05.12. Ibn Sina, 10-13h, Kulina bana 8, 035/553-144

Gračanica
14.12. Gradska apoteka Gračanica, 10-13h, Patriotske lige bb, 035/702-066
15.12. Arnika, 10-13h, Patriotske lige bb, 035/706-906
15.12. Pharmacom, 13-16, Branilaca grada bb, TC Etna, 035/704-433

Čelić
26.12. Super apoteka Alma, 10-14h, Ekrema Agića bb, 035/660-111

Živinice
23.12. Pharmacom, 13-16h, Prva ulica 218, 035/772-686

Orašje
29.12., Moja apoteka, 10-13h, 16 ulica br.97, TC City center In, 031/717-217
17.12. Rose pharm, 42339, Branilaca Banovića bb - Tržni centar Bingo, 061/799-651
07.12. Hogić, 9-12h, 25 Novembra, 035/645-164
06.12. Ibn Sina, 9:30-12:30, Albina Herljevića 23, 035/286-675
07.12. Ibn Sina, 10-13h, Maršala Tita 62, 035/253-402
06.12. Ibn Sina, 10-14h, Armije BiH 474, 035/268-424
13.12. Os farm, 10-13h, Slavinovići, Ušće C 10, 035/226-544
06.12. Ibn Sina, 10-13h, Prve tuzlanske brigade 5, Superblok, 035/252-338

Odžak
20.12. Bonus farm, 9-12h, Titova 56, 031/762-051

BIJELJINA
08.12.2022., EXPERA 43, 9-12h, Ul.Neznanih Junaka 143, 055/241-149

BRATUNAC
09.12.2022., EXPERA 35, 10-13h, SVETOGA SAVE BB, 056/410-805

BIJELJINA
12.12.2022., VIVAMEDIK, 12.15.-15.15., MAJEVICKA, 065/958-104

ZVORNIK
14.12.2022., MOJA APOTEKA ZVORNIK, 9-12h, BRACE OBRADOVICA 2, 066/531-922

KARAKAJ
14.12.2022., ROYAL, 12.15.-15.15., KARAKAJ, 00381-640214910

BRCKO
19.12.2022., PAJIC KOD BOLNICE, 9-12h, BANJALUCKA 3, 061/144-557
19.12.2022., PAJIC CENTAR, 12.15.-15.15., CENTAR, 065/492-780
22.12.2022., HIGIJA LEK, 9-12h, DVOROVI- KARADJORDJEVA 28, 065/672-825
22.12.2022., ROSIC 16, 12.15.-15.15., Svetozara Corovica 2, 066/246-247
13.12. Gradska apoteka, 9-12h, ul Zlatnih ljiljana, 035/645-699
13.12. Altea, 1013h, Kula br 2, 035/553-620