Pogoji uporabe in pravne opombe

Preberite to obvestilo, v katerem so navedeni naši pogoji poslovanja in pravilnik o zasebnosti. Z dostopom do teh strani sprejemate vsa tveganja, ki lahko nastanejo zaradi njihove uporabe.

Ta spletna stran nudi splošne informacije o številnih temah, izdelkih in storitvah, povezanih z varovanjem zdravja. Namen teh informacij ni dajanje medicinskih nasvetov ali navodil za uporabo posameznih izdelkov ali predstavitev posameznih izdelkov. Ta spletna stran ne vsebuje izčrpnih medicinskih informacij in je izdelana kot dodatek, ne pa nadomestilo za strokovno oceno medicinskega osebja, ki skrbi za pacienta, in se ne sme uporabljati kot priporočilo za kateri koli določen program zdravljenja. Noben pacient ne bi smel uporabljati informacij na tej spletni strani za diagnosticiranje ali zdravljenje zdravstvene težave ali bolezni brez posvetovanja z usposobljenim medicinskim osebjem. Za specifične nasvete in navodila o izdelkih ter storitvah, ki se omenjajo na tej strani, se obrnite neposredno na medicinski vir, zdravniško ali farmacevtsko osebje ter organe, ki izdajajo sklepe o postavitvi zdravil in medicinskih pripomočkov v promet v vaši državi.

Podjetje Salvus MED d.o.o. bo naredilo vse, kar je v njegovi moči, da bi bile informacije na tej spletni strani točne, posodobljene in natančne, ne daje pa nobenih zagotovil za njihovo točnost in izčrpnost. Podjetje Salvus MED d.o.o. s tem izključuje svojo odgovornost za morebitno netočnost informacij, vsako neposredno in/ali posredno škodo, ki izhaja ali bi lahko izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe te spletne strani. Vsi uporabniki se strinjajo, da sprejemajo vsakršno tveganje glede dostopa in uporabe vsebin na tej spletni strani.

Ta spletna stran prav tako vsebuje informacije tretjih strani in povezave do drugih spletnih strani, nad katerimi podjetje Salvus MED d.o.o. nima nobenega nadzora. Takšne informacije so ustrezno označene. Z uporabo navedenih povezav in besedil boste zapustili to spletno stran. Podjetje Salvus MED d.o.o. nima nadzora nad temi stranmi, njihovo vsebino, točnostjo in varnostjo ter ne daje nobenih zagotovil glede točnosti informacij ali katere koli druge značilnosti takšnih strani ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno in/ali posredno škodo, ki bi lahko nastala zaradi dostopa do teh spletnih strani in njihove uporabe. Vsi uporabniki te spletne strani se strinjajo, da takšne (tretje) strani uporabljajo na svojo odgovornost.

Vsebina in dokumenti, objavljeni na tej spletni strani, se ne smejo kopirati, razen če se kopije uporabljajo za nekomercialno in osebno uporabo. Poleg spoštovanja navedenih omejitev je kopiranje dovoljeno samo z navedbo vseh vsebovanih opomb in opozoril o avtorskih pravicah, drugih opozoril v lasti katere koli vrste in vseh omejitev, ki so na tej spletni strani navedene. Kakršno koli kopiranje, reproduciranje ali distribuiranje informacij na tej spletni strani je dovoljeno samo z izrecnim dovoljenjem podjetja Salvus MED d.o.o. Žig ''M.E.V. Feller in izdelki istega žiga našega podjetja so zaščiteni in registrirani v Republiki Hrvaški v skladu z Zakonom o žigu in Mednarodno klasifikacijo izdelkov in storitev (Nicanska klasifikacija) ter so mednarodno registrirani in zaščiteni v skladu z Madridskim sporazumom o mednarodni zaščiti žigov ter pripadajočem Protokolu.

Varstvo vaše zasebnosti nam zelo veliko pomeni. Podatke o identiteti osebe (ime in priimek, telefonska številka ali e-poštni naslov) bomo zbirali samo, ko so posredovani prostovoljno.

Te podatke bomo uporabili, da bi izpolniti vaše zahteve za informacije, boljše razumeli vaše potrebe in občasno vzpostavili stik z vami ter vas obvestili o naših izdelkih in storitvah, ki bi vas morda zanimale. Če takšnih obvestil ne želite prejemati, nas lahko o tem obvestite po e-pošti ali telefonu. Vaše osebne podatke bomo varovali in spoštovali. Izrecno izjavljamo, da podjetje Salvus MED d.o.o. ne bo prodajalo ali kakor koli drugače, razen navedenega, uporabljalo vaših osebnih podatkov ali jih posredovalo kateri koli tretji osebi brez vašega dovoljenja. Vse spremembe pravilnika o varstvu zasebnosti bodo pravočasno objavljene na tej spletni strani ali pa postale dostopne na drug primeren način. Predvsem nas boste lahko v vsakem trenutku opozorili, če ne boste želeli, da uporabljamo vaše podatke. Vedno lahko od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave. Prav tako lahko vložite ugovor zoper obdelavo ter uveljavljate pravico do prenosa podatkov. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadar koli prekličete.
Če imate kakršno koli vprašanje o varstvu osebnih podatkov in uveljavljanju pravic, se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov prek e-poštnega naslova: dpo@salvushealth.com. Če menite, da je prišlo do kršitve v postopku obdelave podatkov, lahko vložite pritožbo pri Agenciji za varstvo osebnih podatkov.

Podjetje Salvus MED d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb vsebine te spletne strani, kadar koli in zaradi katerega koli razloga, brez predhodnega obveščanja ter izključuje svojo odgovornost za morebitne posledice takšnih sprememb.